OVER ONSAdmin

Brabantse hart in aktie is ontstaan doordat Samantha problemen herkende van vroeger. Haar moeder (Jacqueline), was gescheiden en hard-werkend moest zich in allerlei bochten wringen om te zorgen dat haar twee dochters niks te kort kwamen.

Samantha is vanuit huis begonnen om mensen die direct om hulp verlegen zaten te helpen. Bijvoorbeeld door een voedselpakket, wanneer iemand het eind van de maand niet haalde. Of schoentjes omdat kinderen nu eenmaal heel hard groeien en er niet altijd direct geld is voor nieuwe. Nadat de zolderkamer en schuur uit hun voegen barstten en de Brabantse hart in aktie een full-time job werd, is er een stichting van gemaakt en kwam er meer hulp.

Tegenwoordig kan iedereen die om het één of ander verlegen zit, contact opnemen met de Stichting of lid worden van de Facebook-pagina om te zien hoe wij kunnen helpen. De organisatie werkt met een aantal toegewijde vrijwilligers.

Voorzitter

Samantha van Daal

Penningmeester

Piet Werst

Secretaris

Jacqueline Matthijsen

Bestuurslid

Berry Vissers

Brabantse hart in aktie is er voor kinderen en hun ouders, voor ondernemers/zzpérs, voor ouderen en alleenstaanden die
per direct hulp nodig hebben om te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. Daarnaast zijn wij er ook voor diegene die nét
niet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering of die nét teveel verdienen voor een voedselbank of andere hulpbronnen.
Met name vinden wij het belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk moeten hoeven te lijden onder de omstandigheden waar hun
ouders inzitten en daarom organiseren we jaarlijks een Sinterklaas-feest. Ook worden er voor de aan-
gemelde mensen kerstpakketten gemaakt.

Om dit alles te kunnen blijven doen, hebben wij veel hulp nodig. Zowel qua donaties in geld of goederen als om vrijwilligers.
Neem contact met ons op wanneer u ons werk, een warm hart toedraagt. Kom in aktie!

Brabantse hart in aktie is door de Nederlandse overheid aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor de donaties aan de BHIA voor belastingaftrek in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie.