HOMEAdmin

BRABANTSE HART IN AKTIE

VOOR MENSEN IN (TIJDELIJKE) NOOD

Brabantse hart in aktie stelt noodvoedselpakketten, kleding, speelgoed, kleine huisraad et cetera beschikbaar aan mensen die hiervoor door (tijdelijke) omstandigheden geen geld hebben. Iedereen die voor kortere of langere tijd moeite heeft om in hun eerste levensbehoeften te voorzien kan zich inschrijven in onze weggeefwinkel aan de Geert van Woustraat 91 in Den Bosch (of via een andere hulpinstantie). Elke maand kunnen er 5 artikelen per persoon uitgezocht worden in onze weggeefwinkel. Met Sinterklaas is er (nieuw) speelgoed ter beschikking en met kerst goedgevulde kerstpakketten.

Brabantse hart in aktie verzamelt verzorging en menstruatieproducten, kleding, schoenen, speelgoed en andere producten/diensten om deze vervolgens via onze winkel beschikbaar te stellen. Daar kunnen we altijd hulp bij gebruiken! Kom ook in aktie!

Doneer

KLIK HIER

ANBI

KLIK HIER

VERSLAG

KLIK HIER

Facebook

KLIK HIER

Brabantse hart in aktie is er voor kinderen en hun ouders, voor ondernemers/zzpérs, voor ouderen en alleenstaanden die
per direct hulp nodig hebben om te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. Daarnaast zijn wij er ook voor diegene die nét
niet in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering of die nét teveel verdienen voor een voedselbank of andere hulpbronnen.
Met name vinden wij het belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk moeten hoeven te lijden onder de omstandigheden waar hun
ouders inzitten en daarom organiseren we jaarlijks een Sinterklaas-feest. Ook worden er voor de aan-
gemelde mensen kerstpakketten gemaakt.

Om dit alles te kunnen blijven doen, hebben wij veel hulp nodig. Zowel qua donaties in geld of goederen als om vrijwilligers.
Neem contact met ons op wanneer u ons werk, een warm hart toedraagt. Kom in aktie!

Brabantse hart in aktie is door de Nederlandse overheid aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor de donaties aan de BHIA voor belastingaftrek in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie.